Vælg dato herover og derefter klik på det tidspunkt du ønsker at se filmen nedenfor. Find mere information om filmen længere nede på siden.


For dem der er til kvinder - PROUD22
Velkommen til Proud Filmfestival!
Event
For dem der er til kvinder - PROUD22

For dem der er til kvinder - PROUD22

Kortfilmsprogram For dem, der er til kvinder 2022

1.Free to Run
2.For Love
3.Fence
4.A Wild Patience Has Taken Me Here
5.A Summer Place
6.The Syed Family Xmas Eve Game Night

Free to Run 12 min
Lina og Inès kender ikke hinanden. Alligevel har de én ting til fælles:
parkour. Fra tag til tag, fra væg til barriere, observerer de to teenagere
hinanden på afstand, mens de prøver at komme tættere på. Men fordi de ikke ønsker at blive set, bliver de konstant afbrudt.

Fransk med engelske undertekster I Lauriane Lagarde
Lina and Inès don't know each other. Yet they have one thing in common: parkour. From roof to roof, from wall to barrier, the two teenagers observe each other from a distance, like, try to get closer. But, because they don't want to be seen, they are constantly interrupted.
French with English subtitles I Lauriane Lagarde

For Love 13 min
Engelsk med engelske undertekster I Joy Ghaoro-Akpojotor
Et par kæmper for en fremtid, hvor de kan finde et hjem og en frihed, der ikke er bestemt af, hvor de kommer fra.

English with English subtitles I Joy Ghaoro-Akpojotor
A couple battle for a future where they can find a home and freedom that is not determined by where they're from.

Fence 12 min
Dansk og svensk med engelske undertekster I Hilke Rönnfeldt
Et hegn oprettes mellem Danmark og Tyskland for at adskille vildsvin fra tamsvin, for at undgå spredning af en dødelig svinevirus. Ebba vågner, kun en arms længde fra sin kæreste Jona og erindringen om hendes drøm om adskillelse og en længsel efter enhed tynger parret.

A fence is built between Denmark and Germany to separate wild boars from domestic farm pigs, to avoid the spreading of a deadly swine virus. Ebba wakes, just an arm length awa t from her girlfriend Jona, the reminiscence of her dream about separation and a longing for unity takes its toll on them.
Danish and Swedish with English subtitles I Hilke Rönnfeldt

A Wild Patience Has Taken Me Here 26 min
Portugisisk med engelske undertekster I Èrica Sarmet
Træt og ensomhed, tager en midaldrende motorcyklist til en lesbisk fest for første gang. Der møder hun fire unge queers, der deler deres hjem og følelser. Et generationsmøde, en hyldest til dem, der bragte os hertil.

Tired of loneliness, a middle-aged motorcyclist goes to a lesbian party for the first time. There she meets four young queers who share their home and affections. An encounter of generations, a tribute to those who brought us here.
Portuguese with English subtitles I Èrica Sarmet

A Summer Place 20 min
Græsk med engelske undertekster I Alexandra Matheou
Sommeren er en permanent sindstilstand i Limassol, en engang lille kystby på Cypern, der har forvandlet sig til et oligarkparadis i Middelhavet. At være både en spiller og et offer i denne bytransformation som madstylist, har gjort Tina deprimeret. På sin fødselsdag er hun klar til at give op i forhold til alt, indtil et ekstraordinært møde ændrer hendes liv.

Greek with English subtitles I Alexandra Matheou
Summer is a permanent state of mind in Limassol, a once small seaside town in Cyprus that has transformed into the oligarch paradise of the Mediterranean. Being both a player and a victim of this city transformation as a food stylist, Tina is depressed. On the day of her birthday, she is ready to give up on everything, until an extraordinary encounter changes her life.

The Syed Family Xmas Eve Game Night 11 min
Alle kort er på bordet, da en queer pakistansk muslimsk kvinde bringer sin puertoricanske partner hjem for første gang til familiens årlige spilaften.
Engelsk med engelske undertekster I Fawzia Mirza


All cards are on the table when a queer Pakistani Muslim woman brings her Puerto Rican partner home for the first time on the family's annual game night.
English with English subtitles I Fawzia Mirza